Selecteer een pagina

Het managen van CO₂

Over het managen van CO₂ emissies

Naast een financiële administratie zullen in de nabije toekomst steeds meer bedrijven hun emissiehuishouding gaan bijhouden. De grote uitstoters zoals energiebedrijven, chemiebedrijven, olie- en gasbedrijven, zijn al geconfronteerd met het zogeheten emission trading system (ETS). Voor hen is een maximumemissie vastgesteld met als doel dat deze bedrijven onderling handelen in emissierechten.

Ook voor andere, kleinere bedrijven zal de druk toenemen om een COadministratie te voeren. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld staat verplichte rapportage van CO₂ emissies op de rol voor vijf- tot tienduizend bedrijven sinds medio 2010. Het is een kwestie van tijd voor deze verplichting ook voor alle andere bedrijven geldt. De druk om een COadministratie op te zetten, wordt niet alleen groter door overheidsmaatregelen, maar er is nog een belangrijke kracht in de richting van groene verantwoording. Die komt van binnenuit, vanuit de intrinsieke motivatie, medewerkers en het bedrijf zelf. Duurzaamheid wordt door de organisatie gezien als een verplichting, maar ook als een kans. Immers, als COemissies worden gereduceerd, impliceert dat vermindering van de verbruikte energie en dus minder kosten, maar ook een betere uitstraling, een ‘duurzaam’ kwaliteitskenmerk. Dat is, met andere woorden, goed voor de business én goed voor het milieu.

Een goede CO administratie voor een bedrijf levert inzicht op wat nodig is om vervolgens besparende maatregelen te kunnen doorvoeren. Met dit inzicht heeft een bedrijf de mogelijkheid om kostenbesparingen en milieutechnische besparingen door te voeren.  Een goede CO administratie kan op die manier duizenden euro’s per jaar besparen.

CO₂ Management is een product van Smart Trackers.

Intuïtief, eenvoudig en snel!

Sneller tenders winnen

Makkelijk, snel en goedkoop gecertificeerd

Direct inzicht in uw besparingsresultaten

Rapportages met een enkele druk op de knop

Meer tijd voor uw core business

Meteen aan de slag

Binnen een paar uur een volledig ingerichte CO boekhouding.

Meer focus op de core business

Dankzij onze applicatie bent u veel minder tijd kwijt aan CO boekhouding, en dus heeft u meer tijd voor uw core business.

Geen afhankelijkheid

Met voorgedefinieerde conversiefactoren kunt u zelf uw boekhouding inrichten.

Gerichter extern advies

Dankzij onze applicatie kan uw adviseur veel gerichtere hulp bieden indien u dat nodig heeft.

Complexe materie simpel gemaakt

De complexe materie van CO wordt behapbaar met COManagement.nl.

Meer tijd voor de inhoud

Veel minder tijd kwijt aan administratie, en dus meer tijd om te focussen op echte besparingen.